Kính hiển vi nha khoa Semorr chất lượng hình ảnh 4k

    Kính hiển vi nha khoa : DOM3000E-4K
    Hãng: SEMORR
    Chất lượng hình ảnh 4k
    Tư vấn và lắp đặt miễn phí.