Văn phòng chi nhánh 1 Hà Nội

Địa chỉ: Tòa Nhà Smartdental, 98C Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình.

SĐT: 0286.286.66.11

Văn phòng Chi nhánh 2 Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tòa Nhà Smartdental, 98C Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình.

SĐT: 0286.286.66.11