Sensor Genoray ( Hàn Quốc )

Tên sản phẩm  Sensor Gix 1
Hãng  Genoray
Nước sản xuất  Hàn 
Danh mục:
Mobile: 0911735668