Sensor Genoray ( xuất sứ Hàn Quốc )

Tên sản phẩm  Sensor Gix 1
Hãng  Genoray
Nước sản xuất  Hàn 
Danh mục: