Trâm máy nội nha dẻo Neolix (Pháp)

Xuất xứ: Pháp
Loại: one file, dẻo
Hộp: 5 cây

Danh mục: Từ khóa: , ,